1. Foto’s gemaakt door Nathalie David Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. De boeking van een huwelijksreportage bij Nathalie David Photography is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
 3. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.
 4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 5. Een fotoreportage door Nathalie David Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven hierdoor eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden of doorgegeven aan derden zonder toestemming en gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 6. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
 7. De foto’s worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.
 8. De hoge resolutie foto’s (groot formaat, zonder watermerk) mogen onder geen beding gebruikt worden voor online gebruik (Facebook of andere sociale media); enkel de foto’s in lage resolutie (web resolutie), beschermd met een watermerk mogen in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. 
 9. Online galerijen met watermerk waarin keuzebeelden worden aangeduid blijven 1 week zichtbaar en de galerijen gebruikt voor aflevering definitieve foto’s blijven 1 week geldig voor download. Nadien worden alle foto’s gearchiveerd gedurende 1 jaar. Nadien kan u deze niet meer opvragen.
 10. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.
 11. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 12. Klanten moeten eventuele klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na shoot of levering.
 13. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Nathalie David Photography kan enkel via ons gedrukt worden.
 14. De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis
 15. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als de foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt door derde partijen.
 16. Offertes (via mail of bericht) blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.
 17. Alle cadeaubonnen met een handtekening van Nathalie David Photography zijn geldig. Cadeaubonnen zijn geldig tot de datum vermeld op de bon. Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper (fotograaf) niet aansprakelijk gesteld worden.
 18. Bedragen zijn verschuldigd voor particulieren binnen de 7 dagen; voor bedrijven binnen de 30 dagen. De betalingen dienen te gebeuren op het rekeningnummer BE41001802474410. Na afloop betalingstermijn zijn echtstegen en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd: een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand. Een schadebeding van 10%.